کنفرانس ها


www.icpgo2.ir

سایت‌های مرتبط

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
www.msrt.ir
سازمان هواشناسی کشور
www.weather.ir
پژوهشکده هواشناسی
www.asmerc.ir
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
www.inio.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
www.kmsu.ac.ir
دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر
www.ekh.aja.ir
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
www.cmu.ac.ir

موسسه ی اندیشه های خلاق جوان آریایی

www.ayimi.org

موسسه آموزش عالی خاوران
www.khi.ac.ir

همایش بین المللی سواحل،بنادر و سازه های دریایی(ICOPMAS)

http://icopmas.pmo.ir


Search
اخبار:
اخبار

دوره آموزشی استفاده از بیوانفورماتیک ژنومیکس در علوم زیستی 2/292016/05/14

استفاده از بیوانفورماتیک ژنومیکس در علوم زیستی ...

شرح خبر

انجمن علوم و فنون دریایی ایران کارگاه کارآفرینی،پژوهش و تولید ملی را برگزار می نماید زمان 28 اردیبهشت 952016/05/07

دوره آموزشی کارآفرینی و پژوهش ...

شرح خبر

انجمن علوم و فنون دریایی ایران با همکاری انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی دوره آموزشی Mike 21 را برگزار می نماید2016/02/17

mike 21 ...

شرح خبر

برگزاری دوره آموزشی Mike 212015/12/19

mike 21 ...

شرح خبر

سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس و یازدهمین همایش علوم و فنون دریایی ایران 2015/11/24

سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس و یازدهمین همایش علوم و فنون دریایی ایران همزمان در تاریخ 8 و 9 اسفند 1394 توسط انجمن علوم و فنون دریایی ایران و سازمان هواشناسی کشور با همکاری سایر ...

شرح خبر

Previous  1  2  3   4   5  6  7  Next