کنفرانس ها


www.icpgo2.ir

سایت‌های مرتبط

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
www.msrt.ir
سازمان هواشناسی کشور
www.weather.ir
پژوهشکده هواشناسی
www.asmerc.ir
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
www.inio.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
www.kmsu.ac.ir
دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر
www.ekh.aja.ir
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
www.cmu.ac.ir

موسسه ی اندیشه های خلاق جوان آریایی

www.ayimi.org

موسسه آموزش عالی خاوران
www.khi.ac.ir

همایش بین المللی سواحل،بنادر و سازه های دریایی(ICOPMAS)

http://icopmas.pmo.ir


Search
اخبار:
اخبار

گزارش برگزاری شانزدهمین نشست شورای عالی اتحادیه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و ساحلی2014/11/17

ترغیب دانشگاهی ساحلی، غیر ساحلی و دریایی برای راه اندازی رشته های دریایی در شانزدهمین نشست اتحادیه دانشگاه ها  و مراکز پژوهشی ساحلی و دریایی در دستور کار قرار گرفت.  در ابتدای این نشست که ...

شرح خبر

دیدار رییس هیات مدیره انجمن با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی2014/10/28

دکتر  وحید چگینی رییس هیات مدیره انجمن علوم و فنون دریایی ایران و رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با مهندس سعید نژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ...

شرح خبر

دیدار و گفتگوی رییس هیات مدیره انجمن با معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست2014/10/28

دکتر وحید چگینی  رییس هیات مدیره انجمن علوم و فنون دریایی ایران و رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی از دیدار و گفتگو با سرکار خانم دکتر مظاهری اسدی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط ...

شرح خبر

برگزاری نشست مشترک انجمن علوم و فنون دریایی ایران و سازمان هواشناسی کشور2014/10/28

در این نشست که با حضور دکتر پرهیزگار رییس سازمان هواشناسی کشور و معاونان ایشان و همچنین دکتر چگینی رییس انجمن علوم و فنون دریایی ایران و رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در مورخ 4 آبان 93 ...

شرح خبر

مصوبات بیست و دومین همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور2014/07/01

بیست و دومین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور در روزهای 3 و 4 تیرماه 1393 با شعار «نقش اجرای مؤثر مقررات و آموزش در توسعه دریامحور» به میزبانی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی در مرکز همایش ...

شرح خبر

Previous ... 3  4  5   6   7  Next