کنفرانس ها


www.icpgo2.ir

سایت‌های مرتبط

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
www.msrt.ir
سازمان هواشناسی کشور
www.weather.ir
پژوهشکده هواشناسی
www.asmerc.ir
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
www.inio.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
www.kmsu.ac.ir
دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر
www.ekh.aja.ir
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
www.cmu.ac.ir

موسسه ی اندیشه های خلاق جوان آریایی

www.ayimi.org

موسسه آموزش عالی خاوران
www.khi.ac.ir

همایش بین المللی سواحل،بنادر و سازه های دریایی(ICOPMAS)

http://icopmas.pmo.ir


Search
اخبار:
سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی 23-27 آذر ماه 1397 کمیسیون اول: علوم و فنون دریایی 23 آذر 1397

2018/07/14

سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی 23-27 آذر ماه 1397
کمیسیون اول: علوم و فنون دریایی 23 آذر 1397

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام: http://13thsastech.khi.ac.ir/Marine/Default.aspx


فهرست اخبار