کنفرانس ها


www.icpgo2.ir

سایت‌های مرتبط

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
www.msrt.ir
سازمان هواشناسی کشور
www.weather.ir
پژوهشکده هواشناسی
www.asmerc.ir
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
www.inio.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
www.kmsu.ac.ir
دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر
www.ekh.aja.ir
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
www.cmu.ac.ir

موسسه ی اندیشه های خلاق جوان آریایی

www.ayimi.org

موسسه آموزش عالی خاوران
www.khi.ac.ir

همایش بین المللی سواحل،بنادر و سازه های دریایی(ICOPMAS)

http://icopmas.pmo.ir


Search
اخبار:
صفحه اصلیدرباره انجمن علوم و فنون دریایی

نهاد انجمن علوم و فنون دریایی ایران اولین فعالیتهای خود را از سال ۱۳۵۵ آغاز نمود، پس از انقلاب اسلامی  با کوشش مدام و پیگیر متخصصان متعهد علوم و فنون دریایی کشور و در سال ۱۳۷۰ این انجمن، فعالیتهای خود را از سر گرفته و بالاخره در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۳ بطور رسمی موجودیت خود را بعنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی به ثبت رسانید.

جزئیات بیشتر

 

اهداف انجمن علوم و فنون دریایی ایران

۱-  تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی محققان و متخصصان که به نوعی با  علوم و فنون دریایی سرو کار دارند.
۲-  همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی در زمینه ارزیابی و باز نگری طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش مرتبط به فعالیتهای انجمن.
۳-  ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و اساتید ممتاز .
۴-  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.
۵-  تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
۶-  انتشار کتب و نشریات علمی مرتبط.