کنفرانس ها


www.icpgo2.ir

سایت‌های مرتبط

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
www.msrt.ir
سازمان هواشناسی کشور
www.weather.ir
پژوهشکده هواشناسی
www.asmerc.ir
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
www.inio.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
www.kmsu.ac.ir
دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر
www.ekh.aja.ir
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
www.cmu.ac.ir

موسسه ی اندیشه های خلاق جوان آریایی

www.ayimi.org

موسسه آموزش عالی خاوران
www.khi.ac.ir

همایش بین المللی سواحل،بنادر و سازه های دریایی(ICOPMAS)

http://icopmas.pmo.ir


Search
اخبار:
اعضای حقوقی

اعضای حقوقی انجمن علوم و فنون دریایی ایران:

شماره عضويت

شركت / سازمان

1

دانشگاه جوادالائمه ( ع)  چالوس

2

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

3

دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر

4

سازمان هواشناسي كشور

5

 پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوی

6

شركت وصال كنترل

7

پژوهشكده هواشناسي

8

معاونت پژوهشي و آموزشي مركز علوم جوي و اقيانوسي

9

شركت تعاوني دريايي نگين اروندان

10

شبكه ملي اقيانوس شناسي

11

پژوهشكده دریایی

12

شرکت ملی نفت کش

13

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

14

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

15

انجمن مهندسین دریا

16

شرکت کشتیرانی و خدمات صیادی تندیس خلیج فارس