کنفرانس ها


www.icpgo2.ir

سایت‌های مرتبط

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
www.msrt.ir
سازمان هواشناسی کشور
www.weather.ir
پژوهشکده هواشناسی
www.asmerc.ir
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
www.inio.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
www.kmsu.ac.ir
دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر
www.ekh.aja.ir
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
www.cmu.ac.ir

موسسه ی اندیشه های خلاق جوان آریایی

www.ayimi.org

موسسه آموزش عالی خاوران
www.khi.ac.ir

همایش بین المللی سواحل،بنادر و سازه های دریایی(ICOPMAS)

http://icopmas.pmo.ir


Search
اخبار:
معرفی انجمن

نهاد انجمن علوم و فنون دریایی ایران اولین فعالیتهای خود را از سال ۱۳۵۵ آغاز نمود، این روند ادامه داشت تا اینکه در جریان انقلاب اسلامی در کار انجمن وقفه ایجاد گردید ولی با کوشش مدام و پیگیر متخصصین متعهد   علوم و فنون دریایی کشور در سال ۱۳۷۰ فعالیتهای خود را از سر گرفته و بالاخره در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۳ بطور رسمی موجودیت خود را بعنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی به ثبت رسانید.
این انجمن تحت نظر هیئت مدیره‌ای متشکل از گروهی از متخصصان برجسته و بنام جامه دریایی ایران اداره می‌شود که هر ۳ سال با انجام انتخابات مجدد مجمع عمومی انجمن، اعضاء جدید این هیئت تعیین می‌گردند.
از سازمانهای حمایت کننده این مؤسسه می‌توان به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، کلیه سازمانها و ارگانهای دریایی و دانشگاههای کشور ارشاره نمود.
زمینه‌های فعالیت این بنیاد دریایی به چند شاخه کلی تقسیم می‌شود:علمی، پژوهشی، فنی، طرحهای اجرایی. یکی از عمده ترین رسالتهایی که انجمن علوم و فنون دریایی ایران در پی تحقق آن  می‌کوشد پل ارتباطی بین ارگانهای اجرایی، متخصصان، محققان و کلیه دانش پژوهان گروه علوم دریایی است و همچنین با توجه به نیاز شدید کشور در خصوص عملیات پژوهشی و فعالیتهای دریایی انجمن سعی در بوجود آوردن همسویی آموزشی، توسعه و اعتلاء بخشیدن به انجام امور کاربردی در کلیه گرایشها و رشته‌های علوم و فنون دریایی دارد.

اهداف اساسی که انجمن تمامی فعالیتهای خود را منطبق با آن طرح ریزی و اجراء می نمایند شامل موارد زیر می‌باشد:
۱-  تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی محققان و متخصصان که به نوعی با  علوم و فنون دریایی سرو کار دارند.
۲-  همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی در زمینه ارزیابی و باز نگری طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش مرتبط به فعالیتهای انجمن.
۳-  ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و اساتید ممتاز .
۴-  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.
۵-  تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
۶-  انتشار کتب و نشریات علمی مرتبط.