کنفرانس ها


www.icpgo2.ir

سایت‌های مرتبط

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
www.msrt.ir
سازمان هواشناسی کشور
www.weather.ir
پژوهشکده هواشناسی
www.asmerc.ir
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
www.inio.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
www.kmsu.ac.ir
دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر
www.ekh.aja.ir
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
www.cmu.ac.ir

موسسه ی اندیشه های خلاق جوان آریایی

www.ayimi.org

موسسه آموزش عالی خاوران
www.khi.ac.ir

همایش بین المللی سواحل،بنادر و سازه های دریایی(ICOPMAS)

http://icopmas.pmo.ir


Search
اخبار:
تقویم فعالیت‌ها

 • -        با هماهنگي هاي به عمل آمده بين انجمن علوم و فنون دريايي و دانشگاه تربيت مدرس اعضاي انجمن مي توانند با ارائه كارت عضويت خود از امكانات كتابخانه دانشگاه تربيت مدرس استفاده كنند. همچنين از تخفيف 25 درصد كتب كه توسط مركز نشر دانشگاه تربيت مدرس چاپ مي شود بهره مند شوند.
 • -        مجله علوم دريايي ( مجله علمي – پژوهشي ) با همكاري دانشگاه علوم دريايي خرمشهر منتشر مي شود.
 • -        مجله Journal of the Persian Gulf  ( مجله علمي – پژوهشي ) با همكاري مركز ملي اقيانوس شناسي و دانشگاه  علوم دريايي خرمشهر منتشر مي شود .-      
 •  مجله علوم و فن آوري دريا  ( مجله علمي- ترويجي )با همكاري  دانشگاه علوم دريايي  امام خميني (ره) نوشهر منتشر     مي شود .
 • -        مجله اقيانوس شناسي( مجله علمي – پژوهشي ) با همكاري مركز ملي اقيانوس شناسي منتشر مي شود .
 • -        درخواست مجوز چاپ چندين مجله از وزارت ارشاد اسلامي
 • .-        شركت مستمر در تمامي نمايشگاه هاي وزارت علوم ، تحقيقات ، فن آوري
 • -        تدوين بيش از 90 استاندارد ملي در زمينه هاي مختلف با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
 • -       طراحي و راه اندازي سايت انجمن
 • -        برگزاري همايش هاي علوم و فنون دريايي دو سالانه انجمن .
 • -        برگزاري كارگاه هاي آموزشي در كنار همايش هاي علوم و فنون دريايي .
 • -        چاپ چكيده مقالات همايش هاي برگزار شده .
 • -        چاپ فصل نامه خبري انجمن علوم و فنون دريايي ايران
 • -        چاپ كتاب آحاد و يكاها در زمينه اقيانوس شناسي فيزيكي 
 • -        چاپ كتاب فرهنگ علوم دريايي .
 • -        برگزاري سمينارهاي يك روزه با همكاري مركز علوم جوّي و اقيانوس شناسي
 • -        برگزاري مسابقات دانش آموزي تحت عنوان PYPT به صورت داخلي و خارجي .
 • -        برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت .
 • -        تهيه متون آموزشي بهبود كيفيت آبزيان براي مؤسسه تحقيقات شيلات ايران .
 • -        هشتمين همايش انجمن علوم و فنون دريايي ايران كه قرار است در بهمن 1388 برگزار گردد .
 • -        همكاري در برگزاري اولين همايش ملي انجمن هاي علمي كشور در ارديبهشت 1388تحت عنوان نقش انجمنها در برنامه پنجم توسعه كشور .
 • -        برگزاري همايش نقش دريا در برنامه پنجم توسعه كشور در 20 مهرماه 1388 سمينار يك روزه .
 • -        برگزاري سمينار يك روزه جايگاه آموزش ، پژوهش و فناوري دريايي در برنامه توسعه پنجم كشور در تاريخ 20/7/88 .
 • -        مشاوره ، نظارت و اجراي كليه پروژه هاي آموزشي و پژوهشي در تمامي زمينه هاي علوم و فنون دريايي .
 • -        ارتباط مستمر با سازمانها و ارگانها از جمله سازمان هواشناسي كشور، مركز ملي اقيانوس شناسي،  سازمان بنادر و دريانوردي ، ...