کنفرانس ها


www.icpgo2.ir

سایت‌های مرتبط

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
www.msrt.ir
سازمان هواشناسی کشور
www.weather.ir
پژوهشکده هواشناسی
www.asmerc.ir
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
www.inio.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
www.kmsu.ac.ir
دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر
www.ekh.aja.ir
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
www.cmu.ac.ir

موسسه ی اندیشه های خلاق جوان آریایی

www.ayimi.org

موسسه آموزش عالی خاوران
www.khi.ac.ir

همایش بین المللی سواحل،بنادر و سازه های دریایی(ICOPMAS)

http://icopmas.pmo.ir


Search
اخبار:
دوره‌های قبل


اعضاي هيئت مديره  انجمن علوم و فنون دريايي ايران ( 90/11/26)

 • آقای دکتر وحید چگینی (رئیس)
 • آقای دکتر مجتبی ذوالجودی (نایب رئیس)
 • خانم دکتر شهربانو عریان (خزانه دار)
 • آقای دکتر احمد سواری
 • آقای دکتر محمدتقی زمانیان

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

 • خانم دکتر آریا اشجع اردلان

بازرسان:

 • آقای دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
 • خانم دکتر مهناز مظاهری اسدی

اعضای علی البدل بازرس:

 • آقای دکتر کامران لاری • اعضای هیئت مدیره انجمن علوم و فنون دریایی ایران (۸۷/۷/۱۶):
 • آقای دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی (رئیس)
 • آقای دکتر پرویز باورصاد احمدی (نایب رئیس)
 • آقای دکتر افشین محسنی آراسته (دبیر)
 • خانم دکتر شهربانو عریان (خزانه دار)
 • آقای دکتر وحید چگینی

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

 • آقای دکتر کامران لاری

بازرسان:

 • خانم دکتر اشرف السادات شکر باغانی (بازرس اصلی)
 • آقای کاپیتان مالک علیمحمدی (بازرس اصلی)

اعضای علی البدل بازرس:

 • آقای دکتر حسین عمادی (بازرس علی البدل)

اعضای هیئت مدیره انجمن علوم و فنون دریایی ایران (۸۴/۶/۳۰):
 • آقای دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی (رئیس)
 • آقای دکتر افشین محسنی آراسته (نایب رئیس)
 • آقای دکتر تورج ولی نسب (خزانه دار)
 • آقای کاپیتان مالک علیمحمدی
 • خانم دکتر اشرف السادات شکر باغانی

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

 • خانم دکتر آریا اشجع اردلان

بازرسان:

 • آقای دکتر مسعود ترابی آزاد (بازرس اصلی)
 • آقای دکتر کامران لاری (بازرس اصلی)

اعضای علی البدل بازرس:

 • آقای دکتر مجتبی ذوالجودی (بازرس علی البدل)

اعضای هیئت مدیره انجمن علوم و فنون دریایی ایران (۸۱/۶/۲۵):
 • آقای دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی (رئیس)
 • آقای دکتر ابراهیم امین سبحانی (نایب رئیس)
 • آقای دکتر افشین محسنی آراسته (دبیر)
 • خانم دکتر شهربانو عریان
 • آقای مهندس پرویز صفائیان (خزانه دار)

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

 • خانم دکتر آریا اشجع اردلان