کنفرانس ها


www.icpgo2.ir

سایت‌های مرتبط

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
www.msrt.ir
سازمان هواشناسی کشور
www.weather.ir
پژوهشکده هواشناسی
www.asmerc.ir
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
www.inio.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
www.kmsu.ac.ir
دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر
www.ekh.aja.ir
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
www.cmu.ac.ir

موسسه ی اندیشه های خلاق جوان آریایی

www.ayimi.org

موسسه آموزش عالی خاوران
www.khi.ac.ir

همایش بین المللی سواحل،بنادر و سازه های دریایی(ICOPMAS)

http://icopmas.pmo.ir


Search
اخبار:
هیات مدیره

اعضاي هيئت مديره  انجمن علوم و فنون دريايي ايران ( 98/03/20):
  • آقای مهندس بهرام صناعی (رئیس)
  • آقای دکتر عباس رنجبر (نایب رئیس)
  • آقای مهندس نوربخش داداشی (خزانه دار)
  • آقای کاپیتان فرشید روشنی
  • آقای دکتر بهزاد لایقی

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

  • خانم دکتر شهربانو عریان

بازرسان:

  • آقای دکتر مجتبی ذوالجودی 
  • آقای دکتر افشین محسنی آراسته

اعضای علی البدل بازرس:

  • خانم مهندس رفیعه زاهدی