کنفرانس ها


www.icpgo2.ir

سایت‌های مرتبط

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
www.msrt.ir
سازمان هواشناسی کشور
www.weather.ir
پژوهشکده هواشناسی
www.asmerc.ir
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
www.inio.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
www.kmsu.ac.ir
دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر
www.ekh.aja.ir
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
www.cmu.ac.ir

موسسه ی اندیشه های خلاق جوان آریایی

www.ayimi.org

موسسه آموزش عالی خاوران
www.khi.ac.ir

همایش بین المللی سواحل،بنادر و سازه های دریایی(ICOPMAS)

http://icopmas.pmo.ir


Search
اخبار:
اهدا جوایز و لوح تقدیر

بعد از برگزاري همايش ها و مسابقات و كارگاه هاي آموزشي لوح تقدير و جوايز ارزنده به شركت كنندگان اهداء مي گردد . 

-        اين انجمن در نظر دارد از اين به بعد بطور مستمر با انجمنهاي مراكز علمي كشورهاي خارجي ديگر ارتباط داشته باشد.در پايان ، انجمن علوم و فنون دريايي ايران افتخار دارد به عنوان يك ارگان رسمي شناخته شده در زمينه هاي دريايي، پايگاهي باشد در جهت ايجاد وحدت و هماهنگي در انديشه و عمل جامعه دريايي ايران. لذا اميد است با ياري، مساعدت و مشاورتهاي متخصصين،صاحبنظران و محققان علوم دريايي بخشي از دين خود را به جامعه ادا نمايد.